Algemene voorwaarden:


Algemene voorwaarden van kippenhokken-kopen.be, onderdeel van bedrijfsnaam BVBA E-products Europe, gevestigd te Gent (Patijntjestraat 107). 

(Versie geldig vanaf 20-9-2017)

1. Prijzen en betaling:

- Al onze prijzen zijn netto incl. BTW en uitgedrukt in Euro’s, exclusief verzendingskosten.

- De betaling geschiedt via VISA of MASTERCARD.

2. Levering:

- De klant wordt altijd schriftelijk, telefonisch en/of per e-mail geïnformeerd omtrent de stand van zaken van bestelde of te leveren goederen.

- Alle verzendingstarieven zijn geldig in België. E-products Europe BVBA behoudt zich het recht om de levering te weigeren op basis van ordergrootte en/of geografische ligging.

- De geleverde goederen blijven ten allen tijde eigendom van E-products BVBA zolang deze niet zijn betaald.

- De genoemde levertijden zijn circa levertijden. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de levertijd de grens van 30 dagen overschrijdt.

3. Factuur:

- Binnen de 10 werkdagen ontvangt de klant, ofwel schriftelijk ofwel via e-mail, de factuur.

4. Garantie:

E-products Europe BVBA garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende 2 jaar, vanaf de afleverdatum bij de eindgebruiker (aankoopbewijs met datum vereist).
 

5. Schade:

- De klant heeft tot 48 uur na levering de tijd om eventuele schade te rapporteren aan E-products Europe BVBA. 

- E-products Europe BVBA is alleen aansprakelijk voor schade aan de goederen indien deze in eigen beheer levert aan de klant. Het transport door de klant zelf of in opdracht van de klant door derden, is voor eigen risico. Alle goederen worden voor ieder transport door E-products Europe BVBA grondig geïnspecteerd.

- E-products Europe BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er een letsel ontstaat door onjuist gebruik van de gekochte goederen

6. Teruggavebeleid

- U hebt het recht ons te laten weten dat je afziet van je aankoop bij bestelling. Zonder reden en zonder kosten, binnen 14 dagen. De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en te inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat worden geretourneerd.

7. Retourneren

U hebt als consument het recht om uw bestelde artikel(s) binnen 30 dagen zonder opgave van reden te retourneren. U betaalt als consument deze verzendkosten.

U kunt dit opsturen naar ons adres: BVBA E-Products Europe, Hannaerden 1A, 9280 Lebbeke.

Gelieve het product te verpakken in karton.

Nadat wij het product terug hebben ontvangen, storten wij uw geld binnen een periode van 5 werkdagen terug. Bezorg ons via e-mail (info ad we-kopen punt be) uw IBAN-nummer.

Hebt u vragen over retourneren? Ons telefoonnummer: 0489 42 09 31

8. Factuurvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op bankrekening van E-Products Europe bvba, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele en moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft E-Products Europe bvba tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen, van 15% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van E-Products Europe bvba.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders en advocatenkosten ( rechtsplegingsvergoeding ), worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van E-Products Europe bvba en opeisbaar tot integrale betaling van de factuur is voldaan door de koper.

Bij betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd.

10. Bestelling

- De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling de algemene voorwaarden te hebben ingezien.